SİCİL AFFI NEDİR? NE DEĞİLDİR!-KREDİ BORÇLARI

Karşılıksız çek ve Kredi borçlarından dolayı Merkez Bankası tarafından kara listeye girenler için çıkartılan Sicil Affı yasası ile yaklaşık bir milyon kişi sicil affından yararlanabilecek.Ancak vatandaşlar arasında sicil affı yasası borç affı olarak algılanarak ilk başlarda büyük bir sevinç yaşattı.

Peki Sicil Affı Yasası nedir? ve Kimleri kapsıyor?

Yasanın yürülüğe gireceği tarihten önce karşılıksız çek,protestolu senet ve ödemesi aksayan kredi borcu olan gerçek ve tüzel kişileri kapsamı altına alıyor.Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde borcun ödenmesi halinde ise Merkez Bankası kayıtlarından silinecektir.

5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun içeriğince;

Ödeme tarihi, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtları, söz konusu borçların yasanın yürürlük tarihinden önce veya yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, borcun tamamının ödenmesini müteakiben Merkez Bankasında tutulan kayıtlardan silinecek.

Gorusunu ekle

olmalidir Giris yapildi Gorusunu postala.